tekeningen

te ke ning, v. (-en), 1. het getekend zijn, de manier waarop iets van figuren is voorzien – 2. het tekenen in de zin van afbeelden – 3. getekende afbeelding, voorstelling, schets – 4. beschrijving.

grafiek

gra fiek, v., 1. manieren van weergave en vermenigvuldiging van letters en afbeeldingen waarbij afdrukken gemaakt worden – 2. prenten – 3. grafische voorstelling.

fotowerk

fo to, v. (-‘s), 1. afdruk van een fotografische opname – 2. geeft relaties weer van objecten, voorwerpen, mensen of dieren uit de werkelijke wereld zoals gezien door de lens van een camera gedurende een tijdperiode.

onderzoek

“De vraag die je stelt, bepaalt welk deel van de werkelijkheid je te zien krijgt”
Dit verhaspelde citaat van R. Kopland is drijfveer bij al wat ik maak. Het onderzoekende, het experiment, is mijn manier van werken. Dat leidt lang niet altijd tot een ‘affe’ tekening of prent. Het onderzoeken zelf is wat mij boeit. Zie de projecten onder de noemer onderzoek als schets of tussenresultaat.

blog

Het gaat niet om zoeken en vinden. Ergens valt je oog op. Dat doet je denken aan… Of juist niet. Dat roept de vraag op hoe… En soms zijn er geen associaties, geen vragen. Slechts het kijken, het zien, de verwondering.
Daarover doe ik met enige regelmaat verslag in mijn blog. In een poging mijn fascinaties en manier van kijken te tonen. Onbegonnen werk eigenlijk.
“Er zijn schilders die de zon in een gele vlek veranderen, maar er zijn anderen die, ~, een gele vlek in de zon veranderen.” P. Picasso

Pin It on Pinterest